Dewaluacja

Dewaluacja jest to administracyjne obniżenie kursu waluty kraju w stosunku do innych walut.Termin dewaluacja stosowany jest w przypadku krajów stosujących system sztywnego kursu walutowego, czyli arbitralnie ustalanego przez władze monetarne (z reguły Bank Centralny danego kraju).Dewaluacja następuje wówczas, gdy władze monetarne danego kraju ustalają nowy niższy sztywny kurs waluty w stosunku do innych walut.Powody przeprowadzania dewaluacjiPowodami przeprowadzania dewaluacji mogą być:

Debet

Debet w ekonomii ma dwa podstawowe znaczenia, zależnie od kontekstu:Debet w bankowości Debet w rachunkowościDebet w bankowościDebet w bankowości występuje w sytuacji, gdy z danego konta wypłaconych zostanie więcej pieniędzy niż się na nim znajduje. Na koncie powstaje wtedy ujemne saldo nazywane debetem. Debet działa więc w pewnym sensie jak kredyt – klient dostaje od banku możliwość pobierania i wykorzystywania pieniędzy, których de facto nie posiada.

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa jest dodatkowym dokumentem towarzyszącym wekslowi (głównie wekslowi in blanco). W deklaracji wekslowej strony uzgadniają w jakiej sytuacji oraz w jaki sposób weksel może być wypełniony i przedstawiony do zapłaty.

Dystrybucja

Dystrybucja to zespół instrumentów i działań związanych z fizycznym przepływem towarów. Dzięki niej możliwe jest przekazanie produktów od producenta do jednostek hurtowych i detalicznych, gdzie nabyć je mogą konsumenci. Elementy procesu dystrybucji to:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z