Blog menadżera i przedsiębiorcy

Skąd popularność zarządzania kompetencjami?Otóż każda dynamicznie rozwijająca się Firma potrzebuje wiedzy na temat własnych zasobów ludzkich pod kątem posiadanych przez nich kompetencji. Jest to tym ważniejsze, że potrzeby organizacji znacznie wykraczają poza potrzeby stanowisk pracy. Organizacja potrzebuje bazy wiedzy przy podejmowaniu kluczowych decyzji: na temat polityki awansów, kierowania do projektów i zadań poza standardowych.

Dzisiejsi Klienci stanowią coraz większe wyzwanie dla handlowców, wymagają innego podejścia niż kiedyś. Dzięki możliwościom jakie daje internet, Klienci posiadają dużą wiedzę zarówno o produkcie, jak i firmie. Z łatwością porównują oferty między sobą, a wyboru najkorzystniejszej dokonują spośród wielu. To sprawia, że Klienci coraz częściej mówią, że oferowany produkt jest zbyt drogi, a usługi świadczone u konkurencji mają wyższą jakość.

Perspektywa czasowa – ważna zmienna wpływająca na satysfakcję z pracy.

Z badania "Diagnoza Społeczna" prof. Janusza Czapińskiego wynika, ze wśród dorosłych Polaków tylko co 10-ty ufa innym ludziom. To katastrofalny rezultat, który przekłada się na niski poziom kapitału społecznego, a ten z kolei warunkuje przecież dobrobyt i zdolność społeczną do konkurowania. Kenneth Arrow, laureat Nobla w dziedzinie ekonomii, już 30 lat temu napisał: „Niemal każda transakcja handlowa zawiera element zaufania. Jego brak oznacza zacofanie gospodarcze”.

Wiele osób zarządzających ma przekonanie, ze nie należy zbyt często ludzi chwalić i koncentrują uwagę bardziej na błędach, słabościach czy porażkach niż na osiągnięciach - nieświadomie wzmacniając częstotliwość ich występowania. Zmniejszają natomiast szansę na zachowania innowacyjne i zaangażowanie pracowników.

Wiele firm sprzedażowych zadaje sobie pytanie w jaki sposób rozwijać swój produkt oraz w jaki sposób rozwijać ludzi, który go sprzedają. Zajmijmy się drugim pytaniem, czyli co i jak robić, by sprzedawcy efektywniej sprzedawali. Pomocne może tu okazać się badanie Mystery Shopper (Tajemniczy Klient).

W poprzednim artykule opisaliśmy jak przedsiębiorstwo może wyliczyć zapotrzebowanie na kapitał pracujący. W naszym przykładzie przedsiębiorstwo posiadając środki w wysokości 750, byłoby w stanie prowadzić nieprzerwaną działalność na danym poziomie. Środków wystarczyłoby mu akurat na realizację wszystkich zobowiązań, a co miesiąc mogłoby wypłacać właścicielom 20 w postaci wypracowanej nadwyżki.W rzeczywistości nie jest to jednak takie proste.

W obliczu gwałtownych zmian na rynku i ewolucji systemów organizacyjnych istnieje potrzeba zainteresowania się efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego. Taki sposób zarządzania zasobami ludzkimi może przyczynić się do wysokiej efektywności całej organizacji. Odpowiednie zaprojektowanie ścieżki kariery z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych może pomóc pracownikowi w dalszym rozwoju, a firmie dostarczyć wymiernych rezultatów. Kluczowym, zatem staje się jak najbardziej efektywne rozwijanie kompetencji pracowników.

Rosnąca konkurencja, wymagania wciąż zmieniającego się rynku sprawiają, że sukces i przetrwanie osiągnąć dziś mogą tylko firmy najlepiej adaptujące się do tych warunków. Firmami, które ten sukces mogą odnieść są tzw. organizacje uczące się. O organizacji uczącej się mówimy wtedy, kiedy firma rozwija się rozwijając ludzi. Taki rodzaj firmy posiada możliwość adaptowania się do zmiennych warunków rynkowych. Osiąga to dzięki otwartości pracowników na nowe trendy oraz ich stałe doskonalenie się.

„Teoria zarządzania może być bardzo miękka, lecz rzeczywistość bywa często twarda” - zacytował ostatnio na Facebook’owym profilu, jednego ze swoich magistrantów, mój kolega, co wywołało małą dyskusję na forum.