Rozwój organizacji przez zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami

Skąd popularność zarządzania kompetencjami?

Otóż każda dynamicznie rozwijająca się Firma potrzebuje wiedzy na temat własnych zasobów ludzkich pod kątem posiadanych przez nich kompetencji. Jest to tym ważniejsze, że potrzeby organizacji znacznie wykraczają poza potrzeby stanowisk pracy. Organizacja potrzebuje bazy wiedzy przy podejmowaniu kluczowych decyzji: na temat polityki awansów, kierowania do projektów i zadań poza standardowych. Zarządzanie kompetencjami pozwala to nie tylko planować działania kadrowe i operacyjne, ale także planowo rozwijać ludzi pod kątem potrzebnych w organizacji kompetencji.

Korzyści z zarządzania kompetencjami:

  • wsparcie w realizacji strategii biznesowej Firmy, gdyż znamy i rozwijamy kompetencje, które wspierają strategię,

  • skrócenie czasu w zakresie poszukiwania potrzebnych kompetencji (osób je posiadających),

  • planowanie rozwoju kompetencji z skali całej Firmy (możliwe jest bowiem, że choć w danym miejscu nie ma osoby posiadającej daną kompetencję, to 10 osób pracujących w innym miejscu w Firmie posiada ją),

  • pozwala na planowy i systemowy rozwój tychże kompetencji (czy to poprzez szkolenia wewnętrzne, czy zewnętrzne, programy mentoringowe),

  • pozwala zarządzać poziomem tych kompetencji poprzez system ich zobiektywizowanej oceny (kompetencje wymagane do wykonywania swoich zadań stają się przedmiotem oceny pracowniczej),

  • pozwala zarządzać wiedzą w organizacji.

Jakie etapy wchodzą z zakres projektu zarządzania kompetencjami?

  1. Przegląd istniejących w Firmie kompetencji pod kątem potrzeb strategicznych organizacji oraz zdefiniowanie jakich potrzeba.

  2. Poziomowanie kompetencji i ustalenie skali ich oceny, które pozwalają na ocenę zobiektywizowaną. Określenie poziomów oczekiwanych na danym stanowisku pracy.

  3. Rozwijanie kompetencji oraz zaprojektowanie działań rozwojowych.

  4. Ocena kompetencji, czyli zaprojektowanie systemu monitoringu/ewaluacji dla rozwoju kompetencji.

Taki kompleksowy system umożliwia planowe i systemowe zarządzanie kompetencjami w Firmie.

Reklama