Hossa

Hossa to termin oznaczający okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie hossa nazywana jest również "rynkiem byka". Oznacza ona wtedy długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O hossie mówi się, gdy wzrostowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Wzrost ceny jednej spółki nie jest określany mianem hossy.

Hedging (hedge) - transakcja hedgingowa

Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład: ceny dobra, kursu waluty, stopy procentowej. Z reguły transakcje hedgingowe polegają na kupnie odpowiednich instrumentów finansowych. Jest to technika bardzo popularna ze względu na jej prostotę i taniość w porównaniu z innymi rozwiązaniami. De facto jednak, każda transakcja minimalizująca ekspozycję przedsiębiorstwa na ryzyko zmiany ceny, jest transakcją hedgingową.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z