Hossa

Hossa to termin oznaczający okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie hossa nazywana jest również "rynkiem byka". Oznacza ona wtedy długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O hossie mówi się, gdy wzrostowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Wzrost ceny jednej spółki nie jest określany mianem hossy.

Hossa na rynku papierów wartościowych często kojarzona jest ze wzrostem danej gospodarki. Początek hossy jest zwykle jednym z pierwszych sygnałów polepszania się koniunktury.

Hossa na innych rynkach

Pojęcie hossy może być stosowane również do innych rynków. Popularnie używa się go w odniesieniu np. do rynku nieruchomości lub rynków surowców.

Reklama