Giełda papierów wartościowych

Instytucja organizująca i zapewniająca możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu. Na giełdach papierów wartościowych handluje się takimi papierami wartościowymi jak:

Grzywna

Grzywna jest to kara kryminalna o charakterze majątkowym. Jest ona orzekana z reguły za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej. W przypadku cięższych przestępstw może ona występować w połączeniu z karą pozbawieniem wolności.Grzywną bardzo często są karane wykroczenia podatkowe, wyłudzenia i inne przestępstwa gospodarcze.Grzywna w PolsceW Polsce o karze grzywny orzeka sąd. Jest to kara pieniężna płacona na rzecz Skarbu Państwa. Ustalenie wysokości grzywny następuje w dwóch etapach:

Granica możliwości produkcyjnych

Dziś rozwiniemy wypomnianą już w zeszłym tygodniu cechę gospodarki, którą jest ograniczoność zasobów. Zarówno sam fakt istnienia tego zjawiska jak i konsekwencje z niego płynące są tak oczywiste, że aż intuicyjne, jak jednak wskazuje praktyka, zapominamy o nich niezwykle często.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z