Eksport

Eksport jest to termin określający wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Przeciwieństwem eksportu jest import.O eksporcie możemy mówić w różnej skali:

Etat

Etat jest to zatrudnienie w standardowym czasie pracy ustalonym przez instytucję zatrudniającą, przy czym czas ten nie może być większy niż maksymalny czas dopuszczony prawem pracy.Etat jest to stała posada wynikająca z podziału pracy w instytucji (na etaty) oraz z budżetu przewidzianego na wynagrodzenia pracowników.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z