Debet

Debet w ekonomii ma dwa podstawowe znaczenia, zależnie od kontekstu:

  • Debet w bankowości
  • Debet w rachunkowości

Debet w bankowości

Debet w bankowości występuje w sytuacji, gdy z danego konta wypłaconych zostanie więcej pieniędzy niż się na nim znajduje. Na koncie powstaje wtedy ujemne saldo nazywane debetem. Debet działa więc w pewnym sensie jak kredyt – klient dostaje od banku możliwość pobierania i wykorzystywania pieniędzy, których de facto nie posiada.

Bardzo wiele kont udostępnianych klientom przez banki dopuszcza możliwość debetu. Debet jest z reguły oprocentowany, czyli za korzystanie z niego bank pobiera opłatę w postaci odsetek od kwoty występującego w danym miesiącu debetu.

Zazwyczaj dla każdego konta bank określa maksymalny dopuszczalny debet, powyżej którego klient nie może wybierać środków. Niektóre banki określają również maksymalną długość czasu przez jaką debet może występować na koncie, po którym musi on być spłacony.

Debet w rachunkowości

Debet w rachunkowości oznacza lewą stronę konta księgowego. Konto księgowe ma dwie strony:

  • Stronę debetową – nazywaną inaczej stroną „Winien” i oznaczaną jako „Dt” lub „Wn”.
  • Stronę kredytową – nazywaną inaczej stroną „Ma” i oznaczaną jako „Ct” lub „Ma”

Konto księgowe - debet kredyt

Księgowanie po stronie debetowej

Zależnie od rodzaju konta, po stronie debetowej księguje się odmienne zjawiska:

  • W przypadku kont aktywnych – po stronie debetowej księguje się zwiększenie składnika aktywów. Konta aktywne zawsze wykazują saldo debetowe.
  • W przypadku kont pasywnych – po stronie debetowej księguje się zmniejszenia wartości pasywów. Konta pasywne wykazują zawsze saldo kredytowe.

Konta księgowe z saldem debetowym i kredytowym

Dodatkowe informacje

Aby dowiedzieć się więcej o budowie i funkcjonowaniu kont, zapraszamy do naszego kursu księgowości, do sekcji konto.

Reklama