Dystrybucja

Dystrybucja to zespół instrumentów i działań związanych z fizycznym przepływem towarów. Dzięki niej możliwe jest przekazanie produktów od producenta do jednostek hurtowych i detalicznych, gdzie nabyć je mogą konsumenci. Elementy procesu dystrybucji to:

  1. planowanie,
  2. magazynowanie,
  3. gospodarowanie zapasami,
  4. transport.

Z punktu widzenia marketingu dystrybucja musi odbywać się w odpowiednim miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami i w najlepszej dla klienta formie. Aby to osiągnąć należy wziąć pod uwagę pozostałe elementy marketingu-mix.

Outsourcing w dystrybucji

W dystrybucji outsourcing jest bardzo popularny. Na rynku występuje wiele firm specjalizujących się w transporcie oraz szeroko rozumianej dystrybucji, które dzięki specjalizacji osiągają znacznie niższe koszty (i dzięki temu mogą osiągać niższe ceny) niż te, które przeciętna firma musiałaby ponosić, chcąc w pojedynkę utrzymywać cały ciąg logistyczny.

Sprawą zasadniczą pozostaje to, jak dużą część procesu dystrybucji firma może bezpiecznie wyodrębnić na zewnątrz. Musi ona przeanalizować czy bardziej opłacalna jest sprzedaż towarów przez własną sieć, czy też korzystanie z pośredników i w pewnym sensie utrata kontroli nad tym, w jaki sposób produkty są zbywane i do kogo docierają.

Stopień intensywności dystrybucji

Dystrybucja intensywna to dystrybucja na całym rynku. Dotyczy wykorzystania wszystkich możliwych jednostek detalicznych, w których konsument jest skłonny dokonać zakupu. Jest stosowana przy sprzedaży produktów częstego zakupu i spożycia (np. napoje i żywność). Przy stosowaniu dystrybucji intensywnej mamy do czynienia z dużą liczbą pośredników.

Reklama

Dystrybucja selektywna wiąże się z wykorzystaniem ograniczonej liczby punktów sprzedaży. Przy wyborze brany jest pod uwagę ich prestiż. Ogranicza się zatem liczbę pośredników. Jest stosowana przy oferowaniu produktów, do których sprzedaży powinny być stworzone odpowiednie warunki (np. kosmetyki, sprzęt RTV i AGD), a nabywca tych towarów jest skłonny poświęcić większą ilość czasu, aby dokonać satysfakcjonującego wyboru.

Dystrybucja wyłączna opiera się na wyborze jednego punktu sprzedaży (ewentualnie jednego przedsiębiorstwa handlowego) na danym terenie. Jest stosowana w odniesieniu do produktów trwałego użytku, często droższych i rzadziej kupowanych (np. samochody). Przy wykorzystaniu strategii dystrybucji wyłącznej producent może znacznie lepiej kontrolować warunki, w jakich jego towary oferowane są klientom. Stopień intensywności dystrybucji zależy od:

  • wartości jednostkowej, trwałości oraz złożoności technicznej produktu,
  • znaczenia produktu dla konsumenta w zaspokajaniu potrzeb, oraz czasu i wysiłku jaki jest on skłonny poświęcić na dokonanie zakupu,
  • częstotliwości zakupu i wymagań co do warunków sprzedaży,
  • wymaganych usług posprzedażowych.
Reklama