Zarządzanie przedsiębiorstwem

W tej części, tak samo jak w poprzedniej, należy umiejętnie wyważyć aby z jednej strony przedstawić koncepcję zarządzania precyzyjnie i klarownie, z drugiej jednak, aby nie napisać podręcznika procedur wewnętrznych, który zupełnie zanudzi adresata biznes planu. Poniższe podpunkty traktować należy nie jako część struktury biznes planu, ale jako elementy, które sekcja „Zarządzanie” powinna zawierać.

Opis sposobu działania biznesu

Przedstawiamy, jak przebiegał będzie główny proces w naszej firmie. Nie chodzi tu jednak o szczegóły techniczne, ale o przebieg procesu biznesowego. Pokazujemy tu, że wiemy jak należy zorganizować tworzenie wartości, którą chcemy sprzedawać.

  • W przypadku firmy produkcyjnej może to być np.
    Zakup materiałów -> Produkcja -> Sprzedaż
  • W przypadku firmy handlowej:
    Zakup towarów -> Magazynowanie -> Sprzedaż towarów
  • W przypadku firmy usługowej:
    Zamówienie -> Planowanie usługi -> Wykonanie

W skrócie taki opis może wyglądać następująco:

Dział zakupów nabywał będzie tanie komputery produkowane w Chinach poprzez działających tam agentów posiadających przedstawicielstwa w Warszawie. Komputery wysyłane będą do Polski drogą morską. Po dotransportowaniu i opłaceniu cła będą one przewożone do jednego z trzech magazynów w Polsce, skąd wysyłane będą do klientów zgodnie z napływającymi zamówieniami.

Zamówienia od klientów odbierane będą przez dział sprzedaży, i przekazywane do odpowiedniego centrum dystrybucyjnego. Centrum wyśle odpowiedni towar do klienta informując dział sprzedaży, który wystawi stosowną fakturę i również wyśle ją do klienta.

Odpowiedzialny za kontrolę płatności będzie dział finansowo-księgowy, zajmujący się obsługą finansową i prawną przedsiębiorstwa. Do niego przekazywana będzie kopia faktury sprzedaży. Dział finansowo księgowy otrzymywał będzie również wszystkie faktury od przedstawicieli agentów chińskich oraz dokumenty celne, na podstawie których uiszczał będzie wszelkie opłaty celne.

Reklama

Jest to oczywiście prosty biznes i skrótowy opis, daje on jednak obraz tego, czego oczekuje się po biznes planie. W rzeczywistości opis należy rozwinąć pokazując wszystkie elementy i powiązania między nimi. Bardzo dobrze sprawdzają się tu diagramy przepływ procesu (ang. process flow diagrams, transaction flow diagrams), jednak z reguły wystarczy dobry opis.

Konstrukcja

W tej części przedstawiamy jak skonstruowane będzie nasze przedsiębiorstwo. Z jakich będzie się składało działów i jak będą one ze sobą połączone. Jak zorganizowane będzie zarządzanie poszczególnymi działami. Czy będzie to jeden manager w całej firmie, czy będą managerowie poszczególnych działów. W tej części biznes planu doskonale sprawdzają się wszelkiego rodzaju grafy i schematy organizacyjne.

Kadra zarządzająca

Opisawszy konstrukcję, opisujemy osoby odpowiedzialne za konkretne części działalności. Ta część jest szczególnie ważna w przypadku nowych przedsiębiorstw. Firmy istniejące wcześniej na rynku, mają tą przewagę, że umiejętności poszczególnych managerów widoczne są na podstawie osiąganych wyników. W przypadku nowego przedsięwzięcia, jedyne, co możemy zaprezentować to wykształcenie i przeszłe doświadczenie osób, które maja je z nami zrealizować. Osoba oceniająca biznes plan, przywiązuje z reguły dużą uwagę do tej sekcji. Istotne jest, czy osoby mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Przedstawiamy tu zarówno wykształcenie jak i doświadczenie każdego managera wskazując na te cechy, które są kluczowe w przypadku danego przedsięwzięcia. Według niektórych źródeł należy tu zamieścić życiorysy osób zarządzających. Proponujemy jednak w sytuacji gdyby było to konieczne, pełne życiorysy dodać jako załącznik.

Reklama