Układ biznes planu

Poniższy układ biznes planu jest układem przykładowym. Poszczególne sekcje mogą być bardziej lub mniej rozbudowane w zależności od potrzeb. Prezentowany układ jest w pewnym sensie układem modelowym przedstawiającym standardowy biznes plan. Na podstawie tego układu przedstawiamy całą metodologię pisania biznes planu.

 1. Spis treści
 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
  • Dane identyfikacyjne
  • Opis przedsiębiorstwa
  • Kadra kierownicza
  • Finanse
 3. Opis przedsięwzięcia
 4. Plan marketingowy
 5. Plan realizacji
 6. Zarządzanie
  • Opis sposobu działania biznesu
  • Konstrukcja
  • Zarządzanie
 7. Finansowanie
 8. Prognozy finansowe
 9. Podsumowanie
 10. Załączniki
Reklama