Charakterystyka przedsiębiorstwa

Ta sekcja przedstawia stan obecny naszego przedsiębiorstwa. Zarówno ta sekcja, jak i sekcja „Zarządzanie” będą się zdecydowanie różniły dla nowego przedsiębiorstwa oraz dla firmy istniejącej na rynku, której biznes plan dotyczy niewielkiego rozwoju działalności np. wprowadzenia nowego produktu lub otwarcia nowego sklepu. Taka sama będzie jedynie pierwsza część – „dane identyfikacyjne”.

Dane identyfikacyjne

W tej sekcji w możliwie telegraficznym skrócie podajemy informacje identyfikujące przedsiębiorstwo, wraz z dodatkowymi danymi:

  • Forma prawna
  • Data rozpoczęcia działalności
  • NIP, REGON
  • Charakterystyka udziałowców

Opis przedsiębiorstwa

Firma istniejąca na rynku

Opis przedsiębiorstwa przedstawia firmę i jej działalność. Opisujemy po krótce jej historię. Bez dogłębnych szczegółów ukazujemy czym firma się zajmuje, na jakim rynku działa, jak działa i jak zyskuje przewagę konkurencyjną oraz jak jej teraźniejsza działalność przyczynia się do zwiększenia szans na sukces przedsięwzięcia, którego chce się podjąć. Nie ma potrzeby wchodzenia w szczegółowe informacje, gdyż te w większości zamieszczone są w pozostałych sekcjach.

Nowe przedsięwzięcie

W przypadku nowego przedsięwzięcia nie będziemy oczywiście opisywać historii ani działalności. Skupimy się natomiast na przedstawieniu tych uwarunkowań i zasobów, które nasze nowe przedsiębiorstwo już posiada, a dzięki którym będzie mogło lepiej prowadzić działalność. Będzie to na przykład posiadany już lokal, uzyskane pozwolenia itp. Jeżeli przedsięwzięcie jest w bardzo początkowej fazie i nie ma jeszcze czego opisywać, można pominąć ten fragment, gdyż całość przedstawiona będzie w sekcji na temat zarządzania.

Kadra kierownicza

Ten element biznes planu jest z reguły bardzo niedopracowany a niezwykle istotny. Na podstawie tego fragmentu czytający ocenia, czy osoby, które mają realizować konkretne przedsięwzięcie, mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Firma istniejąca na rynku

Należy szczegółowo opisać kadrę zarządzającą, pokazując jej doświadczenie, wykształcenie oraz kompetencje i dotychczasowe osiągnięcia, podkreślając te, które są kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia. Ważne jest to, aby podkreślać dotychczasowe osiągnięcia, które są znacznie ważniejsze niż posiadane tytuły, gdyż świadczą o umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Jeżeli mamy dostęp do doradców lub ekspertów, którzy nie będą bezpośrednio zaangażowani w przedsięwzięcie, ale będzie można wykorzystać ich wiedzę w razie potrzeby, również można ich wymienić w tej sekcji, zaznaczając stopień dostępu do ich wiedzy.

Reklama

Nowe przedsięwzięcie

W przypadku nowego przedsięwzięcia sumienne opisanie kwalifikacji osób, które będą prowadziły biznes jest jeszcze ważniejsze. Jakość kadry kierowniczej istniejącej firmy jest w pewnym sensie poświadczona wynikami przedsiębiorstwa. W sytuacji nowego przedsięwzięcia, jedynym zapewnieniem kwalifikacji osób, jest ich wcześniejsza działalność i wykształcenie. Im więcej osoby te wiedzą o branży, w której będą działać tym lepiej. Tak samo jak w przypadku powyższym, wszelki dostęp do ekspertów i stowarzyszenia w organizacjach związanych z działalnością są bardzo mile widziane.

Finanse

Firma istniejąca na rynku

W przypadku firmy istniejącej na rynku opisujemy po krótce jej majątek i wyniki finansowe za ostatnie lata. Chodzi tu raczej o oddanie ogólnego obrazu i tendencji finansowych, jakie zachodzą w firmie. Należy opisać sprzedaż i jej dynamikę oraz dynamikę marży. Jeżeli mamy jakieś pożyczki należy w skrócie wytłumaczyć po co były zaciągnięte i kiedy zostaną spłacone. Szczegółowe sprawozdania finansowe należy dodać jako załącznik. Poza rzeczami opisanymi powyżej w tej sekcji powinny znaleźć się jedynie wyjaśnienia nietypowych pozycji w sprawozdaniu. Np. nietypowo dużych odpisów na należności lub innych przychodów operacyjnych, tak aby odbiorca miał ogólny obraz przedsiębiorstwa z perspektywy finansowej.

Nowe przedsięwzięcie

Nowe przedsiębiorstwo nie ma historii finansowej, którą mogłoby się pochwalić. W tej sekcji opisuje ono stan finansowy na dany dzień. Przedstawia środki finansowe, jakie posiada na realizację przedsięwzięcia. Znacznie ważniejsza w przypadku nowych przedsiębiorstw będzie część dotycząca finansowania oraz prognoz finansowych.

Reklama