Streszczenie biznes planu

Streszczenie piszemy na końcu, gdy cały biznes plan jest już gotowy. Dopiero, gdy wszystkie elementy są dopięte na ostatni guzik, będziemy w stanie napisać streszczenie, które będzie rzeczowe, sensowne i informatywne. Na razie więc można przeczytać ten fragment naszej instrukcji, jednak do pisania streszczenia należy zabrać się dopiero po ukończeniu pozostałych części biznes planu.

Streszczenie jest w zasadzie najważniejszą częścią biznes planu. Większość inwestorów otwarcie przyznaje, że czyta na początku streszczenie, potem przechodzi od razu do informacji finansowej i dopiero, jeżeli pozytywnie oceni te dwie części, przechodzi do czytania pozostałych. Streszczenie więc jest tym elementem biznes planu, który ma za zadanie złapać zainteresowanie czytającego. Na jego podstawie ma on dojść do wniosku: „O! a to jest ciekawe i chyba się akurat uda”. Proszę tu nam wybaczyć kolokwialny przykład. Chodzi nam o przekaz. Czytający z reguły nie ogląda biznes planów dla przyjemności – z reguły jest to część jego pracy – i to ta nudna. Próbuje on skrócić sobie drogę przez eliminację jak największej ilości biznes planów na etapie samego streszczenia. Jeśli przedstawimy mu nasz w taki sposób, że w niego uwierzy i z ciekawością przejdzie do sekcji finansowej, to będzie duży sukces. Samo streszczenie wprawdzie nie przekona nigdy żadnego inwestora do przekazania nam worka z pieniędzmi, ale od streszczenia zależy czy, i z jakim nastawieniem przeczyta resztę biznes planu. Streszczenie jest więc tym miejscem, w którym pozwalamy sobie na okazanie naszego optymizmu. Oczywiście wciąż utrzymujemy profesjonalny ton, staramy się jednak przelać odrobinę naszej wiary w przedsięwzięcie na odbiorcę, zachowując jednocześnie obiektywizm i prostotę.

Streszczenie jest odrębną częścią biznes planu. Musi ono być napisane tak, aby samo w sobie dawało obraz przedsięwzięcia, jego podstawowych założeń i uzasadniało dlaczego według nas ono się powiedzie. Pomysł musi być opisany jasno i przejrzyście, ze wskazaniem na czynniki świadczące o jego potencjale oraz szansach realizacji i rozwoju, takich jak:

  • doświadczenie zarządu,
  • zmiany na rynku
  • nowa technologia
  • nowy produkt lub usługa
  • przewaga konkurencyjna – np. dostęp do rynków zbytu, do dostawców
  • inne.

Streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron.

Reklama