Adresat biznes planu

Przed rozpoczęciem pisania biznes planu należy precyzyjnie ustalić do kogo będzie skierowany. Przygotowując go, należy ciągle mieć na uwadze końcowego odbiorcę. Inaczej będzie wyglądał biznes plan dla banku udzielającego kredytu, inaczej dla inwestora, inaczej biznes plan będący częścią wniosku o dotację z UE, a jeszcze inaczej biznes plan służący jako narzędzie planistyczno-informacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, skierowany do managerów. Każdy z tych czytelników poszukuje innych informacji w biznes planie. Pisząc więc należy wyeksponować te, które są istotne dla konkretnego odbiorcy. Biznes plan pisany dla wszystkich wymienionych odbiorców naraz jest pisany dla nikogo. Niektóre instytucje udostępniają informację o tym co składany u nich biznes plan powinien zawierać, a czasem nawet mają gotowe formularze, które należy wypełnić. W takich przypadkach trzeba bezwzględnie dostosować się do konkretnych wymagań.

Poniżej opisujemy czego z reguły poszukują w biznes planie konkretne grupy odbiorców.

Banki – biznes plan do wniosku kredytowego

Bank, jako instytucja kredytująca, jest zainteresowany przede wszystkim bezpieczeństwem swojej lokaty. Pożyczając firmom pieniądze z reguły dostaje on w nagrodę niski, ustalony procent. Dlatego też nie chce wystawiać swoich pieniędzy na ryzyko. W biznes planie będzie szukał przede wszystkim zapewnienia o bezpieczeństwie. Bank chce mieć pewność, że udzielny kredyt zostanie spłacony w ustalonym terminie w ustalonych kwotach. Bardzo dokładnie będzie analizował dane finansowe pod kątem przepływów pieniężnych, płynności finansowej i zabezpieczenia kredytu z majątku firmy.

Inwestorzy – venture capital, anioły biznesu

Inwestorzy tacy jak fundusze venture capital lub coraz bardziej popularni aniołowie biznesu, gotowi są przyjąć znacznie większe ryzyko niż bank. W zasadzie zakładają oni, że część przedsięwzięć, w które zainwestują, nie powiedzie się natomiast kilka przyniesie wystarczające zyski, aby pokryć straty z nietrafionych. Niech to nas jednak nie zwiedzie. W tym przypadku analiza biznes planu jest jeszcze bardziej szczegółowa i dokładna niż w przypadku banku W przeciwieństwie do banków, mają więcej zgłoszeń niż możliwości finansowych, więc z łatwością odrzucają biznes plany. Fundusze venture capital szukają przedsięwzięć o potencjale na bardzo szybki wzrost. Często oczekują zwrotu na poziomie 300-400 procent w ciągu kilki lat. Ich ulubionymi sektorami są nowe technologie i usługi.

Reklama

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne są specyficznym źródłem finansowania. Niektóre udzielają pożyczają środki finansowe przedsiębiorstwom i organizacjom, inne udzielają bezzwrotnych grantów – z reguły polegających na zwrocie poniesionych nakładów. Fundusze również patrzą na zdolności finansowe przedsiębiorstwa, jednak ich ocena znacznie różni się od dwóch powyższych. Każdy fundusz unijny tworzony jest zawsze z myślą o realizacji jakiegoś konkretnego celu. Np. ochrony środowiska, walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej kobiet. Oceniając biznes plan, fundusz będzie zwracał uwagę na to czy udzielony grant będzie zgodny z danymi celami realizowanymi przez fundusz. Przedsiębiorstwo, które otrzyma grant lub dotację również musi się zobowiązać do zrealizowania konkretnych celów, np. zatrudniania przynajmniej 5 osób przez najbliższy czas.

Pisząc biznes plan należy mieć na uwadze to, czego będzie w nim szukał odbiorca, do którego będzie on skierowany.

Reklama