Plan realizacji

Plan operacyjny opisuje jak zamierzamy zrealizować nasze przedsięwzięcie. Najlepiej najpierw opisać cały proces w dość szerokich podpunktach lub stosunkowo krótkich akapitach. Kolejne etapy powinny z siebie wynikać. Można załączyć diagram pokazujący realizację poszczególnych etapów i ich zależność a następnie opisać każdy z nich.

Cały opis powinien być dość precyzyjny, ale nie powinien zawierać zbędnych informacji Odbiorca biznes planu ma zobaczyć, że mamy dobrze przygotowany plan realizacji, i że wiemy co robimy, nie ma natomiast potrzeby zanudzania go specyficznymi szczegółami jak np. odbiór poszczególnych modułów każdej z naszych maszyn. Bardziej szczegółowe informacje może zawierać harmonogram dodany do biznes planu jako załącznik (również nie przesadnie szczegółowy).

Reklama