Podsumowanie i załączniki

Podsumowanie

W podsumowaniu przedstawiamy zaledwie kilka zdań podsumowujących przedsięwzięcie, wymieniając nakłady oraz przewidywane zyski.

Załączniki

Staramy się, aby załączników było stosunkowo mało, aby biznes plan nie wyglądał jak „książka telefoniczna”. Niemniej jednak nie pomijamy żadnych informacji niezbędnych do zaprezentowania naszego biznesu.

Załączniki zamieszczamy i kolejno numerujemy tak, aby były łatwo znajdowalne.

Reklama