Biznes Plan

Poniższy opis jest instrukcją jak napisać biznes plan. Przygotowując ten materiał, staraliśmy się zachować formę jak najbardziej przystępną dla użytkownika, nie tracąc przy tym metodologicznego profesjonalnego podejścia. Każdą sekcję tworzyliśmy przy użyciu klasycznych sprawdzonych powszechnie narzędzi ekonomicznych. Nie skupiamy się tu jednak na ich książkowym zastosowaniu, mając na celu przede wszystkim łatwość i prostotę zastosowania poniższej instrukcji. Dokładniejsze opisy poszczególnych narzędzi można znaleźć na innych naszych stronach. Umieściliśmy w tekście odnośniki dla osób szerzej zainteresowanych którymkolwiek z tematów.

Zanim jednak przedstawimy zasady sporządzania biznes planu, zapraszamy na parę słów wstępu, które pomogą zabrać się do pisania z odpowiednim nastawieniem.

Słowem wstępu

Podstawowym celem przyświecającym managerom przy pisaniu biznes planu jest pozyskanie źródeł finansowania - w Polskiej gospodarce w przeważającej większości kredytu, choć coraz częściej również dofinansowania ze środków unijnych, niekiedy pozyskanie inwestora. Przygotowując biznes plan warto jednak mieć w świadomości dwa inne równie istotne, a nawet ważniejsze cele:

 1. Po pierwsze – biznes plan jest doskonałym narzędziem planowania biznesu. Szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw jest często pierwszą i jedyną przymiarką do planowania strategicznego. Pisząc biznes plan ocenia się przedsiębiorstwo pod kątem finansów, działalności i pozycji rynkowej oraz wyznacza się drogę rozwoju na następne lata. Dla managera jest to świetna okazja do zejścia na chwilę z linii frontu oraz do oceny przedsiębiorstwa i kierunku, w którym podąża z dalszej perspektywy. Pomaga to ominąć wiele pułapek i błędów, które są znacznie tańsze, gdy popełnione „na papierze”. W przypadku przedsięwzięć dopiero się rozpoczynających, biznes plan jest bardzo często najlepszą próbą ogniową. Pomysł, który powstał w głowie, zostaje przelany na papier, gdzie wszystkie założenia i kalkulacje muszą zostać dopięte na ostatni guzik. Często w trakcie tej czynności okazuje się, że „świetny” pomysł oparty był na niedokładnych kalkulacjach i musi być dopracowany lub zupełnie porzucony z powodu nieopłacalności.

 2. Drugą metodą wykorzystania biznes planu jest traktowanie go jako narzędzia do kontrolingu. Przygotowany biznes plan jest wzorcem, z którym możemy następnie porównywać realizację zaplanowanych przedsięwzięć. W miarę upływu czasu możemy obserwować odchylenia od początkowo założonego harmonogramu czy budżetu, znajdować ich przyczyny i odpowiednio reagować. Tak rozumiany biznes plan jest również świetną podstawą do tworzenia kolejnych strategicznych planów.

 3. Dopiero jako trzeci cel biznes planu należy wymienić pozyskanie źródeł finansowania. Z reguły żadna instytucja ani inwestor nie wyłożą „złamanego centa” na przedsięwzięcie dopóki nie dostaną planu. Jest on niezbędnym załącznikiem do wszelkich wniosków kredytowych, wniosków o granty czy dotacje oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Cel ten jednak należy brać pod uwagę jako trzeci, gdyż to, czego wymienieni interesanci będą szukali w biznes planie to dwa powyższe zastosowania. Będą oni chcieli wiedzieć w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo i jakie ma plany rozwoju. Na podstawie biznes planu będą chcieli uzyskać odpowiedzi na pytanie czy:
  • w przypadku instytucji kredytującej – odzyskają swoje środki z odpowiednim procentem,
  • w przypadku grantów – zamierzone przedsięwzięcia mają szanse powodzenia spełnią cele postawione danemu funduszowi,
  • w przypadku inwestorów – czy przedsiębiorstwo będzie zwiększać swoją wartość w zadowalającym tempie.
  W przypadku wszystkich tych podmiotów ocenie będzie również podlegać realność założeń i zamierzeń zawartych w biznes planie.

Po wstępie zapraszamy do sekcji „jak pisać”

Reklama
Reklama