Opis przedsięwzięcia

W tej sekcji dokładnie opisujemy przedsięwzięcie. Również tu należy skupić się na wskazaniu i jak najlepszym wytłumaczeniu przewagi konkurencyjnej, innowacyjności lub dodatkowej jakości dla klienta, która następnie przełoży się na wzrost zysków. Należy jednak unikać krytykowania produktów konkurencji. Pisząc, trzeba eksponować nasze przewagi, a nie słabości innych uczestników rynku. Z reguły naszym przedsięwzięciem jest wprowadzenie nowego produktu lub usługi, lub pozyskanie nowych rynków. W tej części opisujemy przedsięwzięcie w następującej kolejności:

 1. PRODUKT/USŁUGA
  • Co?
  • Dlaczego?
 2. REALIZACJA
  • Jak?

Przy czym „co” i „dlaczego” opisujemy niejako razem.

Produkt/usługa

Jeżeli przedsięwzięciem jest nowy produkt lub usługa, należy ją zwięźle przedstawić, pokazując przy tym funkcjonalność, a także cechy odróżniające od produktów konkurencji. Wyjątkowa jakość naszego produktu bądź usługi musi być wyraźnie zarysowana. Dlaczego klienci wybiorą właśnie nasz produkt. Czy będzie lepszy od produktów konkurencji, tańszy, bardziej użyteczny, łatwiej dostępny. Czy może będziemy jedynym dostawcą danej usługi na określonym terenie lub świadczącym usługi dla konkretnej grupy odbiorców. Możliwe, że posiadamy koncesję na daną działalność na konkretnym obszarze, lub bardzo trudno dostępne uprawnienia. Informacja ta musi być rzeczowa, ale jednocześnie przekonująca. Jeżeli nie umiemy jasno wytłumaczyć dlaczego osiągniemy sukces, najprawdopodobniej nie osiągniemy go, a na pewno nie przekonamy czytelnika biznes planu.

Przedsięwzięcie należy opisać tak, aby było przejrzyste i jasne. Nie należy jednak przesadzać ze szczegółowymi opisami, aby nie zanudzić czytelnika. Możemy zamieścić rysunki lub fotografie produktu, jeżeli ułatwiają one zrozumienie specyfiki produktu. Jeżeli zamierzamy wprowadzić na rynek większą ilość produktów na raz, należy je logicznie posegregować i pogrupować.

Reklama

Realizacja

Część „jak” powinna zawierać opis tego, w jaki sposób zamierzamy zrealizować nasz pomysł. W przypadku produktu – jak będziemy go produkować, sprowadzać itp., gdzie sprzedawać. Ta część jest naturalnym następstwem poprzedzającej. Poza pomysłem na produkt/usługę, musimy mieć plan całego biznesu i jego przebiegu. Oprócz typowo operacyjnych elementów należy tu również rozważyć elementy takie jak:

 • możliwość reakcji konkurencji na naszą aktywność na rynku. Konkurencja nie będzie bezczynnie patrzeć na nasze poczynania. Z reguły podejmuje działania mające na celu utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej.
 • cykl życia produktu – w jakiej fazie znajduje się nasz produkt? Jak szybko pojawią się unowocześnienia i ulepszenia? Jeżeli nasza działalność będzie dotyczyć segmentu hi-tech musimy wyraźnie planować dalszy rozwój naszego produktu lub usług, gdyż cykl życia takich produktów jest bardzo krótki.
 • Specyficzne rynki zbytu – czy nasz rynek jest sezonowy, czy jest zależny od pogody (np. sprzedaż lodów w zimne lato jest mniej opłacalna).

Czytający szuka w naszym biznes planie zapewnienia, że nie tylko nasz produkt jest dobry, ale również, że go dobrze wyprodukujemy i sprzedamy i mamy sensowny pomysł na prowadzenie całej działalności. Dopiero wtedy będzie on wystarczająco pewien, że jego interesy (np. udzielona nam pożyczka) będą odpowiednio zabezpieczone.

Opisując nasze przedsięwzięcie w tej sekcji główny nacisk kładziemy na „co” i „dlaczego”, czyli nasz produkt/usługę. Opisujemy tu również działalność, ale bardziej ogólnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w kolejnych sekcjach.

Reklama