Finansowanie przedsięwzięcia

W tej sekcji przedstawiamy jak będzie wyglądało finansowanie naszego przedsięwzięcia. Jaka ilość środków pieniężnych będzie nam potrzebna, w których momentach realizacji inwestycji oraz skąd zamierzamy je pozyskać. Sekcja ta jest stosunkowo krótka. Może wyglądać przykładowo tak:

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 100,00 PLN
Źródła finansowania:

  • 32 PLN (32%) – środki własne
  • 68 PLN (68%) – kredyt inwestycyjny
Warunki kredytu:
Wypisane główne warunki kredytu, jaki przewidujemy zaciągnąć:
  • ilość lat
  • waluta
  • zabezpieczenie
  • data uruchomienia
  • inne istotne dane
Transze:
Początkowa faza inwestycji zrealizowana zostanie ze środków własnych. Kredyt wypłacony będzie w 3 transzach:
  1. 20 PLN – po 3 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji
  2. 25 PLN - po kolejnych 2 miesiącach
  3. 23 PLN - po 4 kolejnych miesiącach
Szczegółową kalkulację obsługi kredytu prezentuje Załącznik nr 1

Taki krótki opis zupełnie wystarczy. Wiadomo już jak wygląda finansowanie inwestycji. Dokładne przewidywania dotyczące przyszłości znaleźć można w kolejnej sekcji.

Reklama