Plan marketingowy

Plan marketingowy składa się z dwóch następujących części:

  1. Analizy marketingowej - oceny sytuacji na rynku, na którym przedsiębiorstwo chce działać.
  2. Strategii marketingowej - przygotowanej na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy

Poniżej przedstawiamy jak przeprowadzić analizę marketingową i na przygotować strategię, przy wykorzystaniu uznanych narzędzi.

  1. Analiza marketingowa

  2. Strategia marketingowa
Reklama