Uwagi

Poniżej zamieszczamy najczęściej spotykane uwagi i krytykę modelu 5 sił Portera, którą warto wziąć pod uwagę tworząc swoją analizę.

  1. Analiza 5 sił Portera jest często rozszerzana o analizę aliansów strategicznych występujących na danym rynku. Alianse strategiczne znacznie zmieniają sytuację konkurencyjną. Dzięki aliansowi dany konkurent może posiadać dostęp do tańszych materiałów lub do specyficznych rynków lub kanałów zbytu. Może również prowadzić kampanię marketingową razem z innym produktem. Alianse strategiczne mogą działać również jako silne bariery wejścia dla nowych konkurentów, którzy nie mają dostępu do danych dostawców lub innych kontrahentów.
  2. Model 5-ciu sił Portera nadaje się do wykorzystania w przypadku analizy jednego rynku jednolitych, podobnych lub powiązanych produktów. Jej przydatność w przypadku analizy całego sektora gospodarki lub szerokiej gamy produktów jest znikoma. Firma prowadząca zróżnicowaną działalność powinna tworzyć odrębną analizę dla każdego rynku na którym działa.
  3. Dodatkowo należy podkreślić, że model 5 sił Portera jest jedynie początkowym schematem wykorzystywanym podczas analizy danego rynku, ułatwiającym upewnienie się, że ważne aspekty analizy danego rynku nie zostały pominięte. Pełna analiza danego rynku, aby była wiążąca musi być znacznie głębsza i brać pod uwagę specyficzne zjawiska na nim występujące.
  4. Model 5 sił Portera został stworzony z myślą o statycznych rynkach, na których struktury są w miarę stabilne. Jego zastosowanie jest bardziej umiarkowane w przypadku rynków nowych technologii, na których pozycje konkurencyjne zmieniają się bardzo dynamicznie wraz z każdym nowym wynalazkiem.
Reklama