5 sił Portera

5 sił Portera
Chcesz lepiej zrozumieć swoją branżę? Rozważasz rozpoczęcie nowego biznesu lub przejęcie przedsiębiorstwa, chcesz zdywersyfikować działalność i wejść na nowe rynki, ale nie wiesz jak trudno będzie się na nich utrzymać? Analiza 5 sił Portera pomoże Ci lepiej poznać rynek, na którym działasz lub zamierzasz działać. Pamiętaj - im wyższa konkurencja na danym rynku, tym mniejsza jego rentowność– oceń czy łatwo będzie Ci uzyskać wysokie marże. Analiza 5 sił Portera stanowi nieodzowny element każdego biznes planu.

Nie wszystkie rynki, branże i sektory są takie same. W niektórych dostęp do materiałów jest prosty i są one tanie, łatwo zaistnieć na rynku, a klienci pchają się drzwiami i oknami. Na takich rynkach przedsiębiorstwom stosunkowo łatwo jest uzyskać wysoką marżę na sprzedaży, a tym samym utrzymywać wysoką rentowność. Na innych rynkach z kolei rywalizacja jest zacięta – dostęp do surowców może być utrudniony, trudno może być uzyskać sensowny udział w rynku, klienci mogą być bardzo wymagający lub może być ich mało. Na takich rynkach firmy często zmagają się z wysokimi kosztami lub niskimi cenami i trudno jest im uzyskać zadowalające marże. Na takich rynkach firmy muszą cały czas walczyć, aby utrzymać się na powierzchni.

Jeśli rozważasz rozpoczęcie nowego biznesu, dywersyfikację działalności, lub zamierzasz kupić lub zainwestować w istniejący biznes, analiza 5 sił Portera będzie doskonałym narzędziem, dzięki któremu ocenisz trudność rynku, na którym chcesz rywalizować.

Z drugiej strony, jeśli już działasz na rynku, ta sama analiza pokaże Ci kontekst konkurencyjny, w jakim się znajdujesz. Rozumiejąc siły jakie wpływają na sytuację rynkową w Twojej branży możesz wypracowywać strategie, które pozwolą Ci uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększać zyski.

Analiza 5 sił Portera polega na analizie konkurencyjności na rynku w pięciu wymiarach:

  1. Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku.
  2. Zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek.
  3. Zagrożenie ze strony substytutów.
  4. Siła przetargowa dostawców.
  5. Siła przetargowa nabywców.

5 sił portera

Reklama