Siła przetargowa dostawców

Analizując rynek metodą 5 sił Portera, bierzemy również pod uwagę siłę przetargową dostawców. Każda firma działająca na rynku musi pozyskiwać materiały i usługi, dzięki którym wytwarza swoją produkcję. Jeśli siła przetargowa dostawców zasobów jest duża, mogą oni narzucać wysokie ceny odbierając tym samym część marży osiąganej na rynku.

Czynniki wpływające na siłę przetargową dostawców

Siła przetargowa dostawców jest wysoka, gdy:

  • Ilość dostawców na rynku jest ograniczona - im mniejsza ilość dostawców, tym większą mają oni siłę przetargową, gdyż tym mniejsza występuje między nimi konkurencja
  • Dostawcy mogą zagrozić pominięciem odbiorców i sprzedażą dobra bezpośrednio na końcowym rynku. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwa na rynku muszą działać na marżach na tyle niskich, aby dostawcom nie opłacało się podejmowanie takiego przedsięwzięcia.
  • Gdy koszty zmiany dostawcy są wysokie - firma musi mieć ważny powód, aby zdecydować się na poszukiwanie nowego dostawcy.

Odpowiednio - siła dostawców będzie niska, gdy:

  • Dostawcy są rozdrobnieni i jest ich wielu. W takiej sytuacji muszą oni rywalizować między sobą o klientów i łatwo godzą się na ustępstwa wobec nich.
  • Produkty oferowane przez dostawców są jednolite i odbiorcy nie mają preferencji w kierunku konkretnego produktu. W takiej sytuacji dostawcy rywalizują atutami poza samym produktem, takimi jak usługi dodatkowe bądź cena.
  • Gdy firmy działające na rynku mogą zagrozić dostawcom przeprowadzeniem integracji wstecznej, czyli stworzeniem własnej produkcji lub własnego kanału pozyskiwania materiałów. Dostawcy muszą utrzymywać usługi i ceny na takim poziomie, aby kupujący nie widzieli sensu w konkurowaniu z nimi.
Reklama