Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i uważana za najważniejszą [Por. Bednarski, Ciseł, Jerzmowska, Pałczyńska–Gościniak] z metod analizy finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi ona pogłębienie analizy struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat. Została ona zapoczątkowana przez banki, które przy jej pomocy analizowały płynność kredytowanych przedsiębiorstw1. Przy pomocy analizy wskaźnikowej możliwe jest, na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdania finansowego, zbadanie różnych sfer działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźniki są relacjami pomiędzy dwoma lub więcej wielkościami. Same w sobie rzadko posiadają walory informacyjne. Ich interpretacja uzależniona jest od możliwości dokonania porównań obliczonych wskaźników z innymi. Wyróżnia się trzy podstawowe możliwości porównywania wskaźników:

  1. W czasie – ze wskaźnikami dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w innych okresach, co umożliwia ocenę kierunków rozwoju przedsiębiorstwa;
  2. W przestrzeni – do średniej wielkości wskaźników w danej branży, bezpośrednio do konkurencyjnych przedsiębiorstw lub innych oddziałów analizowanego przedsiębiorstwa;
  3. Z danymi postulowanymi – przyjętymi w praktyce jako dane wzorcowe (optymalne) lub wartościami wynikającymi z opracowanych w przedsiębiorstwie planów.

Przez lata w dziedzinie finansów stworzono ogromną ilość wskaźników. W niektórych źrodłach można znaleźć ich nawet kilkaset. Wyliczanie większości z nich nie jest jednak konieczne, nawet do przeprowadzenia dogłębnej analizy finansowej. Poniżej przedstawiamy te najpowszechniej stosowane, rozszerzając ich zbiór uzupełniającymi je wskaźnikami, ułatwiającymi analizę finansową w przypadku, gdy podstawowe wskaźniki nie dają wystarczających informacji. Wskaźniki pogrupowane są według jednej z najbardziej popularnych klasyfikacji2.

Reklama
Przypisy
  1. Waśniewski T, Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, 2004, s. 158
  2. Olzacka B., Pałczyńska – Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe., ODDK, 2003, s. 55
Reklama