Księga główna

Księga główna jest to zbiór wszystkich kont syntetycznych wykorzystywanych przez dany podmiot do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Konta te wyszczególnione są w zakładowym planie kont danego podmiotu.

Księgę główną posiada każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Wykorzystywna jest ona do rejestracji zdarzeń gospodarczych na ogólnym poziomie, pozwalającym na stworzenie sprawozdania finansowego.

Lista kont składających się na księgę główną nazywana jest planem kont.

Dodatkowe informacje

Więcej na temat księgi głównej oraz kont syntetycznych dowiesz się z naszego kursu księgowości z sekcji konta syntetyczne i księga główna.

Większość podmiotów prowadzących księgowość oprócz księgi głównej wykorzystuje również księgi pomocnicze, złożne z kont analitycznych. Konta analityczne mają na celu uszczegółowienie zapisów w księdze głównej. Więcej na temat kont analitycznych dowiesz się z naszego kursu księgowości w sekcji konta analityczne.

Reklama