Zakup środka trwałego

Księgowanie zakupu środka trwałego jest bardzo prostą transakcją. Nie różni się ona niczym od innych transakcji zakupu, na przykład zakupu materiałów bądź towarów:

  • Z jednej strony - przyjęcie środka trwałego zaksięgowane zostanie na koncie „Środki trwałe”.
  • Druga strona transakcji zależy od sposobu rozliczenia się z kontrahentem oraz od schematu kont wykorzystywanych do ewidencji rozrachunków. Poniższy przykład przedstawia sytuację, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje odroczony termin płatności, czyli zapłaci dostawcy dopiero po pewnym czasie.

zakup środka trwałego

Jest to oczywiście uproszczenie, gdyż większość firm prowadzących pełną księgowość jest również płatnikiem podatku VAT. Dodatkowo firmy bardzo często wykorzystują konto „Rozliczenie zakupu”, aby łatwiej administrować dostawami i związanymi z nimi fakturami. Dokładnie o koncie rozliczenie zakupu będziemy pisać w dalszych częściach kursu. Tu jedynie przedstawimy księgowania w celu zachowania kompletności kursu dotyczącego środków trwałych. W przykładzie poniżej firma najpierw otrzymała środek trwały, a dopiero później fakturę VAT.

zakup środka trwałego

Konto Rozliczenie zakupu ułatwia przyjmowanie środków trwałych, których łączny koszt składa się z więcej niż jednej faktury. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy jedna faktura dotyczy zakupu środka trwałego, a druga jego montażu lub transportu. Tu dla odmiany prezentujemy sytuację, w której przedsiębiorstwo najpierw otrzymało faktury, a dopiero później przyjęło środek trwały.

zakup środka trwałego

Rozwiązanie to, aczkolwiek całkiem wygodne, sprawdza się jedynie w przypadku środków trwałych, które bezpośrednio po zakupie można oddać do użytkowania. W sytuacji, gdy środek wymaga długiego montażu wykorzystanie konta „Rozliczenie zakupu” staje się mało wygodne. Środki trwałe, które wymagają długotrwałej budowy, montażu bądź innego przystosowania, księguje się wykorzystując konto „Środki Trwałe w Budowie”.

Reklama