Słownik finansowy PL - EN

Reklama
Wyniki wyszukiwania dla słowa: bilans
Polski English
bilans balance sheet
bilans balance
bilans statement of account
bilans handlu zagranicznego balance of foreign trade
bilans otwarcia opening balance
bilans płatniczy balance of payments
bilans zamknięcia closing balance
bilansowanie balancing
bilans aktywny active balance
bilans aktywny favourable balance
bilans aktywny positive balance
bilans dodatni active balance
bilans dodatni favourable balance
bilans dodatni positive balance
bilans korzystny active balance
bilans korzystny favourable balance
bilans korzystny positive balance
bilans do przeniesienia balance carried forward
bilans dochodów i wydatków balance of incomes and expenditures
bilans doprowadzony do równowagi balance brought into equilibrium
bilans finansowy financial statement
bilans handlowy balance of trade
bilans handlowy trade balance
bilans kapitałowy balance on capital account
bilans kapitałowy capital balance
bilans końcowy final balance sheet
bilans likwidacyjny winding-up balance sheet
bilans łączny composite balance sheet
bilans łączny consolidated balance sheet
bilans materiałowy balance of materials
bilans materiałowy material balance
bilans niekorzystny balance in the red
bilans niekorzystny red balance
bilans niekorzystny unfavourable balance
bilans obrotów bieżących balance of payments current account
bilans obrotów bieżących balance of current account
bilans obrotów kapitałowych balance of payments capital account
bilans obrotów towarowych balance of goods
bilans obrotów towarowych commodity balance
bilans ogólny overall balance
bilans otwarcia zapasów opening stock
bilans paliwowy fuel balance
bilans pasywny passive balance
bilans planowy planned balance
bilans płatniczy balance of payments (BOP)
bilans podstawowy basic balance
bilans porównawczy comparative balance-sheet
bilans próbny trial balance
bilans roczny annual balance
bilans roczny annual balance sheet
bilans rozrachunkowy balance of claims and liabilities
bilans ruchu kapitałów balance of capital movements
bilans siły roboczej manpower balance
bilans skonsolidowany consolidated balance
bilans skonsolidowany group balance sheet
bilans skrócony condensed balance
bilans skrócony summarized balance
bilans sprawozdawczy reported balance
bilans surowców raw-material balance
bilans surowy rough balance
bilans środków trwałych fixed assets balance
bilans towarowy commodity balance
bilans towarów i usług balance on goods and services
bilans transferów nieodpłatnych balance of unrequited transfers
bilans ujemny adverse balance
bilans ujemny negative balance
bilans ujemny unfavourable balance
bilans upadłościowy bankrupt's balance-sheet
bilans w formie poziomej account form
bilans wierzytelności i zadłużenia międzynarodowego balance of claims and external indebtedness
bilans z przeniesienia balance brought forward
bilans zamknięcia zapasów closing stock
bilans zbiorczy consolidated balance sheet
bilans zbiorczy cumulative balance sheet
bilans zbiorczy general balance sheet
bilans skonsolidowany consolidated balance sheet
bilans skonsolidowany cumulative balance sheet
bilans skonsolidowany general balance sheet
bilansować budżet balance the budget
analiza bilansu balance sheet analysis
dzień bilansowy balance sheet date
metoda bilansowa balance method
pozabilansowy off balance sheet
pozabilansowy off-balance sheet
suma bilansowa total assets
suma bilansowa balance sheet total
wartość bilansowa carrying value
wartość bilansowa carrying amount
wycena bilansowa balance sheet valuation
pozycja bilansu item of the balance sheet
błędy bilansujące compensating errors
deficyt bilansu płatniczego balance of payments deficit
dodatni bilans handlowy favourable balance of trade
forma pionowa bilansu vertical form
forma pozioma bilansu horizontal form
inwestycje pozabilansowe off balance sheet financing
kontrola bilansu audit of the balance
kontrola bilansu balance audit
korzystny bilans handlowy favourable balance of trade
MA (strona w bilansie) credits
nadwyżka w bilansie płatniczym balance of payments surplus
nieskorygowany (np. bilans) unadjusted
niezbilansowany unbalanced
ogólny bilans płatniczy overall balance of payments
pionowa forma bilansu report form
pozioma forma bilansu account form
pozycja bilansu item of the balance
pozycje pozabilansowe items off balance sheet
przenieść bilans zamknięcia zapasów do bilansu otwarcia carry over stock
ujemny bilans handlowy adverse balance of trade
zamknąć bilans strike the balance
zatwierdzić bilans approve the balance sheet
zdrowy bilans healthy balance sheet