Storno (Strono czarne, storno czerwone)

Storno oznacza zapis księgowy anulujący operację księgową.

Storno zostało wprowadzone, aby umożliwić poprawianie błędów księgowych bez konieczności kreślenia (dzięki czemu zachowywana była czytelność zapisów, kolejność ich numeracji oraz cała historia księgowań, włącznie z księgowaniami błędnymi).

Występują dwa rodzaje strona:

Storno czerwone

Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu na tych samych kontach co zapis korygowany, po tych samych stronach tych kont i w tej samej wartości, ale ze znakiem minus. Storno czerwone powoduje anulowanie błędnego zapisu oraz usuwa jego wpływ na obroty na kontach.

Nazwa strona czerwonego pochodzi od tego, że gdy księgi były prowadzone ręcznie, strony czerwone wprowadzane były przy pomocy czerwonego atramentu, w przeciwieństwie do pozostałych zapisów na koncie, które były czarne. Często, aby dodatkowo wyróżnić strono czerwone, było ono brane w ramkę lub nawias.

Strono czarne

Storno czarne polega na dokonaniu zapisu na tych samych kontach co zapis korygowany, w tej samej kwocie, lecz po stronach przeciwnych do stron zapisu korygowanego. Storno czarne eliminuje wpływ błędnej operacji na bilans obu kont, powoduje jednak zwiększenie ich obrotów w stosunku do sytuacji, gdyby taki zapis nie był wprowadzony.

Aby dowiedzieć się więcej

Aby dowiedzieć się więcej, możesz przeczytać nasz kurs „konto księgowe”, będący częścią kursu księgowości w akademii FinDict.

Reklama