Saldo

Saldo konta księgowego określa stan składnika ewidencjonowanego na tym koncie na dany moment. Saldo jest to stan konta obliczany jako różnica między obrotami konta po stronach „Ma” (Dt) oraz „Wn” (Ct). Zależne od tego który obrót jest większy, saldo konta jest debetowe lub kredytowe.

  • Na kontach aktywnych większy obrót występuje po stronie debetowej, dlatego też salda kont aktywnych wykazują saldo debetowe
  • Na kontach pasywnych większy obrót występuje po stronie kredytowej, dlatego też salda kont pasywnych wykazują saldo kredytowe.
  • Na kontach aktywno – pasywnych saldo może być wykazywane po każdej ze stron, zależnie od tego, który obrót jest większy.

Ustalanie salda

Saldo konta ustala się poprzez porównanie ze sobą obrotów po obu jego stronach. Po niżej przedstawiamy przykłady sald na koncie aktywnym i pasywnym. Jak łatwo zauważyć, konta na koncie "T-owym" saldo zapisywane jest po stronie przeciwnej do strony po której występuje większy obrót. Jest to ułatwienie pomagające obliczyć sumy kontrolne widoczne u samego dołu obu kont.

Saldo konta

Więcej na temat operacji na koncie księgowym oraz na temat salda przeczytasz w naszym kursie księgowości w części konto księgowe.

Reklama