Składniki Macierzy BCG i ich analiza

Macierz BCG

Podział składników portfolio pod względem ich udziału w rynku i tempa wzrostu rynku pozwala na przyporządkowanie każdego ze składników portfolio przedsiębiorstwa do jednej z 4 podstawowych grup wyróżnionych w Macierzy BCG:

Dojne krowy (Cash Cows)

Dojnymi krowami określone są wysoce dochodowe produkty/działalności mające istotny udział w rynku i działające na dojrzałych rynkach, które wykazują się umiarkowanym wzrostem lub jego brakiem. Produkty takie nie wymagają znaczących nakładów, gdyż mają już ugruntowaną pozycję. Dzięki temu generują one znaczące dodatnie przepływy finansowe.

Celem rozwoju każdego produktu lub działalności jest doprowadzenie go do pozycji „dojnej krowy". Dojne krowy finansują działalność przedsiębiorstwa i generują jego zysk. Dodatkowo, to z generowanych przez nie przepływów finansowych dokonuje się inwestycji w inne produkty, które mają w przyszłości stać się „gwiazdami", a następnie „dojnymi krowami".

Gwiazdy (Stars)

Gwiazdy są to takie produkty, które rokują na stanie się przyszłymi dojnymi krowami. Gwiazdy posiadają znaczący udział w rynku, który dynamicznie rośnie. Z tego powodu wymagają inwestycji w celu utrzymania dobrej pozycji na rynku.

Niektórzy wyróżniają pośród „gwiazd" „gwiazdy młode" i „gwiazdy stare (dojrzałe)". Gwiazdy dojrzałe będą to takie produkty, które osiągnęły etap rozwoju, na którym finansują się już same, nie są jednak jeszcze „dojnymi krowami", gdyż wciąż wymagają dużych nakładów inwestycyjnych. „Gwiazdy młode" natomiast to te obiecujące produkty, które są jeszcze w stosunkowo wczesnych etapach rozwoju i wciąż wymagają finansowania zewnętrznego, aby utrzymać poziom konkurencyjności i udział w rynku.

W przypadku „gwiazd młodych" firma powinna wykorzystywać przepływy finansowe z „dojnych krów", aby utrzymywać swoją pozycję rynkową na dynamicznym rynku. Zaniedbane gwiazdy mogą utracić pozycję rynkową na rzecz bardziej aktywnych konkurentów, którzy pozyskają rosnący rynek. Takie gwiazdy mogą wtedy stać się „znakami zapytania" lub wręcz „psami".

Reklama

Znaki zapytania to produkty, które nie posiadają wystarczającego udziału w rosnącym rynku, aby być gwiazdami. Ich przyszłość jest niepewna. Z reguły każdy początkujący biznes jest najpierw „znakiem zapytania" i dopiero w kolejnym stadium staje się „gwiazdą" albo „psem".

Decyzja co do „znaków zapytania" jest bardzo trudna i wymaga dogłębnej analizy, gdyż z jednej strony firma nie chce przeznaczać środków na walkę którą może przegrać, z drugiej jednak strony powinna się upewnić, że zbyt łatwo nie oddaje rosnącego rynku. Firma musi jednak wybrać rozwiązanie i albo przekształcić „znak zapytania" w „gwiazdę" albo sprzedać go zanim przemieni się on w „psa".

Psy (Dogs)

„Psy" to takie produkty, które nie uzyskały znaczącego udziału rynku podczas jego wzrostu. Teraz, gdy rynek jest już dojrzały i jego wzrost jest ograniczony, „psy" mają bardzo nikłe szanse na skuteczne wybicie się.

„Psy" angażują zasoby firmy, jednak z powodu braku odpowiedniej skali w porównaniu z konkurencją, z reguły nie generują satysfakcjonujących zwrotów z zaangażowanego kapitału, który mógłby być lepiej wykorzystany gdzie indziej.
Generalnie zaleca się, aby przedsiębiorstwa likwidowały działalność klasyfikowaną jako „psy", chyba że ma ona z jakichś powodów charakter strategiczny.

Budowa efektywnego portfolio produktów

Przedsiębiorstwo, aby zapewnić sobie długotrwałe funkcjonowanie i rentowność, powinno zabiegać o to, aby w każdej chwili w swoim portfolio posiadać mieszankę „dojnych krów", „gwiazd" oraz „znaków zapytania".

Dzięki temu, ma ono zapewnione bieżące dodatnie przepływy pieniężne generowane przez „dojne krowy" oraz zabezpiecza swoją przyszłość dzięki „gwiazdom", które w przyszłości zastąpią „dojne krowy", gdy cykl ich życia dobiegnie końca. „Znaki zapytania" natomiast są przedsięwzięciami strategicznymi, które mają przekształcić się w „gwiazdy" i w dalszej przyszłości w „dojne krowy".

Reklama