Słownik finansowy PL - EN

Reklama
Wyniki wyszukiwania dla słowa: odpis
Polski English
odpis write-off
odpis aktualizujący wartość należności allowance for uncollectible accounts
odpis aktualizujący wartość należności allowance for bad debts
odpis aktualizujący wartość należności provision for bad debts
odpis amortyzacyjny amortization allowance
odpis amortyzacyjny depreciation charge
odpis amortyzacyjny depreciation
odpis write back
odpisy z tytułu utraty wartości impairment losses
odpisy z zysku write-offs on profit
odpisane wierzytelności arithmetic
odpisanie writing off
odpisanie deduction
odpis amortyzacyjny capital allowance
odpis bezpośredni direct write-off
odpis wartości początkowej aktywa write-down
odpis wartości zapasów stock depreciation
odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu capital allowances
odpisy od podatku tax deductions
odpisywać write off
karta wzoru podpisu specimen of signature
podpis signature
podpis sign
podpisywać sign
honorować podpis honour a signature
podpisywać czek sign a cheque
poświadczać podpis attest
umorzyć (zmniejszyć wartość drogą odpisów) amortize