Unikanie płacenia podatków

Unikanie płacenia podatków (ang. tax avoidance) jest jedną z form reakcji podmiotów opodatkowanych na obciążenia podatkowe. Jest to działanie legalne, które należy odróżnić od nielegalnego uchylania się od płacenia podatków (inaczej: oszustw podatkowych).

Ze względu na intencję ustawodawcy wyróżnić możemy dwie formy unikania podatków:

  • wykorzystywanie możliwości stworzonych przez ustawodawcę – np. korzystanie z tzw. ulgi na dziecko (w przypadku osoby fizycznej) lub tzw. kredytu podatkowego (w przypadku małego podatnika CIT),
  • wykorzystywanie luk podatkowych; ta forma wymaga znajomości prawa podatkowego albo konsultacji z doradcą podatkowym, a przykładem mogą tu być nieopodatkowane darowizny – luka masowo wykorzystywana w latach 90-tych.

W celu unikania płacenia podatków można stosować odpowiednią strategię podatkową. Pojęcie strategii podatkowej jest szersze niż pojęcie unikania podatków, gdyż jej celem jest zasadniczo optymalizacja wysokości opodatkowania, nie zaś jego minimalizacja.

Reklama