Produkcja w toku

Produkcja w toku jest to termin księgowy oznaczający częściowo wykonane produkty będące w trakcie cyklu produkcyjnego lub częściowo wykonane kontrakty w trakcie realizacji. Produkcja w toku w sprawozdaniu finansowym wykazywana jest w zapasach.

Z reguły produkcję w toku wycenia się według poniesionych kosztów, poprzez rejestrację nakładów poniesionych na produkcję do momentu wyceny. W przypadku kontraktów długoterminowych występują jednak również inne metody, na przykład według obmiaru wykonanych prac w stosunku do wszystkich prac objętych umową.

Reklama