Kaucja

Kaucja jest to kwota pieniędzy, której celem jest zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy. Założeniem kaucji jest jej zwrot po zakończeniu umowy między stronami. Kaucja nie podlega jednak zwrotowi lub podlega częściowemu zwrotowi w przypadku nie wywiązania się lub niedbałego wywiązania się z umowy.

Bardzo często kaucja wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju umowach najmu i dzierżawy. Zabezpiecza ona wtedy interesy wynajmującego, który w przypadku, gdy najemca nie zwróci przedmiotu najmu lub go uszkodzi, zachowuje kaucję dla siebie na pokrycie wynikłych kosztów.

Instrumentami podobnymi do kaucji są na przykład:

  • Weksel,
  • Zastaw hipoteki,
  • Zastaw innego wartościowego przedmiotu lub prawa.
Reklama