Budowla

budowlaZgodnie z polskim prawem budowlanym pod pojęciem budowli rozumiemy wszelkie obiekty niebędące budynkami ani obiektami małej architektury.

Przykładem budowli jest:

 

 • Lotnisko,
 • Most, wiadukt, estakada, tunel, przepust,
 • Droga, linia kolejowa,
 • Maszt antenowy,
 • Budowle ziemne (np. obronne, wały przeciwpowodziowe),
 • Zbiornik wodny, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków,
 • Boisko,>
 • Podziemne przejście dla pieszych,
 • Sieć uzbrojenia terenu (np. sieć wodno-kanalizacyjna, sieć elektryczna, sieć gazowa),
 • Piec przemysłowy,
 • Elektrownia wiatrowa,
 • Fundamenty pod maszyny i urządzenia.
Reklama