Grzywna

Grzywna jest to kara kryminalna o charakterze majątkowym. Jest ona orzekana z reguły za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej. W przypadku cięższych przestępstw może ona występować w połączeniu z karą pozbawieniem wolności.

Grzywną bardzo często są karane wykroczenia podatkowe, wyłudzenia i inne przestępstwa gospodarcze.

Grzywna w Polsce

W Polsce o karze grzywny orzeka sąd. Jest to kara pieniężna płacona na rzecz Skarbu Państwa. Ustalenie wysokości grzywny następuje w dwóch etapach:

  1. Najpierw sąd ustala liczbę tzw. stawek dziennych.
  2. Drugim etapem wymiaru grzywny jest ustalenie wartości stawki dziennej. Wartość tą określa się biorąc pod uwagę warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe sprawcy.

Iloczyn ilości stawek i wysokości stawki dziennej daje kwotę grzywny.

Reklama