Cena netto

Cena brutto a cena netto„Netto” w ekonomii oznacza „po potrąceniach”. Cena netto jest więc ceną po potrąceniu podatków, lub innymi słowy, przed ich naliczeniem.

Cena netto w praktyce (bez podatku VAT)

W praktyce pojęcia ceny netto używa się do określenia, że cena nie uwzględnia podatku VAT, w przeciwieństwie do ceny brutto, która podatek VAT zawiera.

Ważną uwagą jest tu fakt, iż całkowicie prawidłowe wykorzystanie pojęcia „ceny netto” powinno brać pod uwagę również inne podatki, takie jak akcyza. W gospodarce przyjęło się jednak stosować pojęcie ceny netto rozumianej jedynie jako ceny przed naliczeniem podatku VAT. Tak też należy rozumieć cenę netto przedstawioną na fakturze VAT (jako cenę zawierającą już ewentualną akcyzę).

Cena netto a cena brutto

Cenę netto na podstawie ceny brutto wyliczamy następująco: Cena netto = Cena brutto / (1+ stawka podatku VAT)

Reklama