Cena hurtowa

Cena hurtowa jest to cena za dużą ilość danego dobra. Cena hurtowa jest z reguły niższa od ceny detalicznej (za 1 sztukę danego dobra), gdyż koszty transakcji oraz koszty logistyczne są relatywnie niższe przy sprzedaży dużej ilości towaru naraz, niż w przypadku konieczności dokonania wielu mniejszych transakcji z końcowymi odbiorcami.

Towar w cenach hurtowych sprzedawany jest przede wszystkim przez hurtownie towarów. Hurtownia jest pośrednikiem pomiędzy sklepem a producentem. Kupuje ona towary od producenta po cenie producenta (niższej od hurtowej) i sprzedaje sklepom po cenie hurtowej, różnicę zatrzymując jako zysk.

Reklama