Cena detaliczna

Cena detaliczna jest to cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży. Jest to cena za 1 jednostkę danego towaru.

Cena detaliczna jest przeciwieństwem ceny hurtowej, która jest ceną za większą ilość danego towaru. Cena hurtowa jest z reguły niższa od ceny detalicznej. Wynika to z tego, że przy sprzedaży większej ilości towaru jednocześnie, koszty transakcji oraz koszty logistyczne są relatywnie niższe.

Zysk większości sklepów wynika z różnicy pomiędzy cena hurtową a detaliczną. Sklepy kupują towar hurtowo (w dużej ilości po niższej cenie) a następnie sprzedają go detalicznie (w małych ilościach), po cenie wyższej, zatrzymując różnicę jako swój zysk.

Reklama