Segmentacja rynku

segmentacja rynku
Każdy przedsiębiorca dobrze wie, że nie wszyscy klienci są jednakowi. Z reguły oferowany przez niego produkt nie jest odpowiedni dla wszystkich klientów, a co ważniejsze - nie wszyscy klienci będą tak samo pozytywnie reagować na konkretną kampanię reklamową. Dzięki segmentacji rynku może on skupić swoje działania promocyjne na tych klientach, którzy najchętniej kupią dany produkt - na swoich grupach docelowych.

Poniżej przedstawiamy obszerny materiał na temat przeprowadzania segmentacji rynku, wyboru docelowych segmentów oraz formułowania strategii marketingowej. Nasz kurs oparty jest na silnych podstawach merytorycznych, napisany jest jednak w taki sposób, aby przedstawiona wiedza była jak najbardziej użytkowa. Zapraszamy serdecznie.

Definicja segmentacji rynku

„Segmentacja rynku to podział rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku, rynki cząstkowe), które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt.”2 Ponieważ każdy segment rynku jest stosunkowo homogeniczny (jednorodny) w swoich potrzebach i postawach, prawdopodobne jest, że jednostki należące do tego segmentu będą podobnie reagować na daną strategię marketingową.

Głównym celem segmentacji rynku jest identyfikacja tych nabywców, których można z dużym prawdopodobieństwem pozyskać – zwykle pod warunkiem dostosowania do ich wymagań oferty i strategii marketingowej. Nabywców tych określa się mianem segmentu docelowego lub segmentu operacyjnego.

Etapy procesu segmentacji

Zaprezentowane przez nas etapy wychodzą poza standardową definicję segmentacji. Decydujemy się na to w celu zaoferowania wiedzy bardziej użytkowej niż książkowej. Segmentacja nie jest przeprowadzana sama dla siebie. Zazwyczaj jest ona wstępem do kolejnych etapów tworzenia strategii marketingowej. W takim kontekście przedstawiamy też poniższe etapy.

segmentacja rynku

Przypisy
  1. M. Urbaniak, Marketing przemysłowy, Wydawnictwo Prawno–Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999
  2. J. Altkorn, 1994
  3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
  4. G. Golik-Górecka, Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
  5. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2005 Marketing. Podstawy i kontrowersje, pod red. W. Żurawika, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005
Reklama