Słownik Finansowy Polsko - Angielski

Tłumacz PL - EN / Szukaj definicji
Szukane słowo: bilans
PolskiDefinicjaAngielski
bilans bilans balance sheet
bilans balance
bilans statement of account
bilans handlu zagranicznego balance of foreign trade
bilans otwarcia opening balance
bilans płatniczy balance of payments
bilans zamknięcia closing balance
bilansowanie balancing
bilans aktywny active balance
bilans aktywny favourable balance
bilans aktywny positive balance
bilans dodatni active balance
bilans dodatni favourable balance
bilans dodatni positive balance
bilans korzystny active balance
bilans korzystny favourable balance
bilans korzystny positive balance
bilans do przeniesienia balance carried forward
bilans dochodów i wydatków balance of incomes and expenditures
bilans doprowadzony do równowagi balance brought into equilibrium
bilans finansowy financial statement
bilans handlowy balance of trade
bilans handlowy trade balance
bilans kapitałowy balance on capital account
bilans kapitałowy capital balance
bilans końcowy final balance sheet
bilans likwidacyjny winding-up balance sheet
bilans łączny composite balance sheet
bilans łączny consolidated balance sheet
bilans materiałowy balance of materials
bilans materiałowy material balance
bilans niekorzystny balance in the red
bilans niekorzystny red balance
bilans niekorzystny unfavourable balance
bilans obrotów bieżących balance of payments current account
bilans obrotów bieżących balance of current account
bilans obrotów kapitałowych balance of payments capital account
bilans obrotów towarowych balance of goods
bilans obrotów towarowych commodity balance
bilans ogólny overall balance
bilans otwarcia zapasów opening stock
bilans paliwowy fuel balance
bilans pasywny passive balance
bilans planowy planned balance
bilans płatniczy balance of payments (BOP)
bilans podstawowy basic balance
bilans porównawczy comparative balance-sheet
bilans próbny trial balance
bilans roczny annual balance
bilans roczny annual balance sheet