Grupa ODiTKODiTK Consulting sp. z o.o. jest członkiem Grupy ODiTK zrzeszającej pięciu partnerów świadczących usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu psychologii organizacji i zarządzania, zarządzania projektami, finansów i controllingu oraz prawa.

Proces doradczy jest dla nas naturalnym etapem długofalowej współpracy z Klientem. W miejsce doradztwa dedykowanego konkretnemu obszarowi proponujemy doradztwo systemowe, nastawione na podnoszenie efektywności całej organizacji. Dlatego też angażujemy się nie tylko na etapie tworzenia koncepcji, ale przede wszystkim na etapie jej wdrożenia.

Każda zmiana w firmie wywołuje opór, który utrudnia jej wdrożenie. Projekt doradczy zazwyczaj niesie zmianę, stąd wspieramy Klienta na etapie planowania tej zmiany od strony ludzi, komunikacji o niej, ale także angażowania do zmiany pracowników,

Prowadzimy projekty metodą partycypacyjną: nasze rozwiązania współtworzą ich użytkownicy z Firmy Klienta (często kadra kierownicza), która dzięki temu angażuje się w zmianę zgodnie z maksymą „ludzie popierają to, co sami tworzą”. Za najbardziej potrzebne narzędzia uważamy te, które wspierają skuteczność i efektywność pracowników np.: System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP), który służy ocenianiu pracy poszczególnych pracowników w sposób systemowy i obiektywny, a połączony z systemem motywacyjnym zapewnia realizację najważniejszych zadań organizacji.

Marta Borkowska-Bierć
koordynator ds. doradztwa
mborkowska@oditk.pl
tel: 058 326 24 22
kom: 600 153 632